Akıcılık Bozuklukları

Akıcılık Bozuklukları

Akıcılık Bozuklukları

Kekemelik

Kekemelik; konuşmanın akıcılığı ve ritminin, duraklamalar, tekrarlar, uzatmalarla ve çoğu kez bunlara eşlik eden beden hareketleriyle kesintiye uğramasıdır. Çocuk dönemi kekemelik genellikle 2-2,5 yaşında başlamaktadır. Kekeleyen çocukların da %95’i 5 yaşından önce kekelemeye başlamaktadır. Çocukluk döneminde görülen kekemeliğin %80’i kendiliğinden ortadan kalkabilmektedir. Kekemelik terapisinde temel amaç kekemeliği kontrol altına alıp akıcı konuşmayı sağlamaktır.

 

Hızlı-Bozuk Konuşma (cluttering)

Kişinin konuşma hızı ve oranının normalden fazla olmasıdır. Konuşma , ses ve hece yutma, normal olmayan duraksamalar ve tekrarlarla kesintiye uğrar. Psikolojik faktörler, hızlı konuşma bozukluğunun artmasına neden olabilir.

Copyright © İsmail Emir Salinan 2022 Tüm Hakları Saklıdır.

denizli konuşma bozukluğu - denizli dil konuşma terapisti