Konuşma Sesi Bozuklukları

Konuşma Sesi Bozuklukları

Konuşma Sesi Bozuklukları

Konuşma sesi bozuklukları, dilin gerektirdiği uygun kurallar içinde kullalanmada yaşanan zorluklar sonucunda konuşma anlaşılırlığının etkilenmesidir.

  • Çocuğun konuşma sırasında bazı sesleri üretememesi (artikülasyon bozuklukları)
  • Sesi tek başına üretebilirken kelime içinde kullanımında hata yapması (fonolojik bozukluklar)
  • Konuşma sırasında kullanacağı kelimeyi planlamada zorluk yaşaması (çocukluk çağı apraksisi)

olarak alt başlıklara ayrılmaktadır.

Her çocuğun öğrenme süreci birbirinden farklılık göstermektedir ve bu süreçte çocuklar hatalar yapabilir. Yaklaşık 4-5 yaşlarında bu sürecin tamamlanıp, hataların en aza indirilmesi beklenmektedir. Eğer 4-5 yaşlarında ses hataları hala gözlemleniyorsa konuşma sesi bozukluklarından şüphelenilebilir.

Copyright © İsmail Emir Salinan 2022 Tüm Hakları Saklıdır.

denizli konuşma bozukluğu - denizli dil konuşma terapisti