Nörojenik Konuşma Bozuklukları

Nörojenik Konuşma Bozuklukları

Nörojenik Konuşma Bozuklukları

Motor Konuşma Bozuklukları

Konuşma, “respirasyon, fonasyon, artikülasyon ve rezonans” olmak üzere dört temel bileşenden oluşmaktadır. Hastalık veya hasara bağlı olarak konuşmayı işlemleme sürecinde meydana gelen motor planlama veya konuşma bileşenlerinden bir/birkaçının etkilenmesi durumunda ortaya çıkan nöromotor problem motor konuşma bozuklukları olarak adlandırılmaktadır. Motor konuşma bozuklukları dizartri ve apraksi olarak ikiye ayrılmaktadır.

  • Dizartri, merkezi sinir sistemi ve/veya çevresel sinir sistemi ya da her iki sistem hasarına bağlı olarak konuşma düzeneğini kontrol eden kas kontrolünde problem olması sonucunda konuşmanın temel bileşenlerin etkilenmesi dolayısı ile anlaşılabilirlik özelliğinin sınırlandığı bir motor konuşma bozukluğudur.
  • Apraksi, herhangi bir güçsüzlük, normal olmayan ton veya postür, bilişsel işlevlerde bozulmalar, anlamada azalma, koopere olamama gibi durumların haricinde, beceri gerektiren hareketlerin planlamasının yapılamamasıdır. Nörolojik sendromların en az anlaşılabilenlerinden biri olan apraksi, kişilere günlük hayatında ciddi yaşamsal sıkıntılar yaratmaktadır.

Edinilmiş Dil Bozuklukları

Afazi, beyinde dil merkezlerinde meydana gelen hasar sonucu oluşan bir iletişim bozukluğudur. Önceden konuşması normal olan kişi beynindeki konuşma merkezlerinde meydana gelen hasar sonucu konuşma, konuşulanı anlama, söyleneni tekrarlama, kavramları adlandırma, okuma ve yazma becerilerini kısmen ya da tamamen yitirir. Afazi; beyin damarlarındaki tıkanma, beyin kanaması, beyin tümörü, kafa travması ve enfeksiyon hastalıkları sebebiyle ortaya çıkabilir.

Copyright © İsmail Emir Salinan 2022 Tüm Hakları Saklıdır.

denizli konuşma bozukluğu - denizli dil konuşma terapisti